Predmet ambulantnej činnosti

Dietologické Poradentsvo

Dietologické poradenstvo je určené pre pacientov s diagnózami:

Ako prebieha konzultácia

Po komplexnej diagnostike lekármi je pacientovi doporučené objednať sa na odbornú konzultáciu k nutričnému terapeutovi. Pacientovi je odporúčaná konkrétna liečba, resp. diéta a úprava stravovania. Počas konzultácie sú pacientovi stanovené konkrétne výživové odporúčania, vhodné potraviny podľa individuálnej znášanlivosti a vhodné alternatívy za vylúčené potraviny.

Ing. Jarmila Kabátová

Objednanie

Objednať sa na dietologické poradenstvo je možné len telefonický, cez kontakt ambulancie, eventuálne iným spôsobom po dohode s nutričným terapeutom.

Dietologické poradenstvo je na vlastnú žiadosť pacienta a nie je hradené zdravotnou poisťovňou. Pacient si ho musí hradiť sám a cena závisí od diagnózy, eventuálne od kombinácie viacerých diagnóz.