Dôležité oznamy

Aktuálne a nadchádzajúce oznamy

Objednávanie cez stránku

Spustili sme bezplatne skúšobnú prevádzku objednávanie cez stránku. V budúcnosti bude spoplatnená manipulačným poplatkom.

OZNAM

Vážení pacienti, pacientov objednávame v čase od 13:00 hod do 14:30 hod

Podpora projektu

Dotácie Európskej Únie

S kým spolupracujeme

Zmluvní partneri

S kým spolupracujeme

Naši dodávatelia

Allurion

Schudnite v priemere 10-15% svojej telesnej hmotnosti už za 16 týždňov s programom Allurion!
2% z Vašich daní

Pomôžte nám

Poukázanie 2% z Vaších daní pomáha dobudovať technické zázemia ambulancie a tým zvyšovať štandard. Náklady na prístrojové vybavenie ambulancie a udržanie hygienického štandardu patria medzi najvyššie v ambulantnej sfére.

Bankové spojenie

VÚB: SK11 0200 0000 0027 6002 4557

DIČ

2023049699