Dôležité oznamy

Aktuálne a nadchádzajúce oznamy

Objednávanie cez stránku

Spustili sme bezplatne skúšobnú prevádzku objednávanie cez stránku. V budúcnosti bude spoplatnená manipulačným poplatkom.

Od 6.11.2023 ambulujeme od 7:00 hod - do 14:30 hod. až do odvolania.

Podpora projektu

Dotácie Európskej Únie

S kým spolupracujeme

Zmluvní partneri

S kým spolupracujeme

Naši dodávatelia

2% z Vašich daní

Pomôžte nám

Poukázanie 2% z Vaších daní pomáha dobudovať technické zázemia ambulancie a tým zvyšovať štandard. Náklady na prístrojové vybavenie ambulancie a udržanie hygienického štandardu patria medzi najvyššie v ambulantnej sfére.

Bankové spojenie

VÚB: SK11 0200 0000 0027 6002 4557

DIČ

2023049699